Rätt person på rätt plats : vägledning för krigsorganisation och krigsplacering
Titel:
Rätt person på rätt plats : vägledning för krigsorganisation och krigsplacering
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2023
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
126 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-369-9
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB2097 – reviderad mars 2023
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Civilförsvar ; Kommuner ; Försvarspolitik ; Totalförsvaret ; Företag ; Civil beredskap ; Krigslagstiftning ; Offentliga sektorn ; Myndigheter
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: