Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015, excelbilaga
Titel:
Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015, excelbilaga
Författare:
Hjalte Frida ; Olofsson Sara
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 fil.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1403 - juni 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Statistik ; Ekonomi ; Samhället ; Cost-benefit-analys ; Olycksfall ; Samhällsplanering ; Kriser ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: