Handbok i kommunal krisberedskap : 4. Riskkatalog - Elektromagnetiska hot
Titel:
Handbok i kommunal krisberedskap : 4. Riskkatalog - Elektromagnetiska hot
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
13 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Handbok i kommunal krisberedskap
Serie nr:
MSB2029 - november 2022
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar / Civilt försvar
Nyckelord:
Elektromagnetism ; Beredskap ; Teknik ; Civilförsvar ; Kommuner ; Krishantering ; Samhällsplanering ; Civil beredskap ; IT-säkerhet ; Lägesbild ; Krisberedskap ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: