Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Titel:
Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
44 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-212-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB718 - reviderad december 20
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Industri ; Internet ; IT-säkerhet ; Säkerhetsaspekter ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: