Att förstå brandemissioner är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänsten
Titel:
Att förstå brandemissioner är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänsten
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1976 – maj 2022
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer
Nyckelord:
Bränder ; Räddningstjänst ; Luft ; Metaller ; Brandförsök ; Vatten ; Släckmedel ; Arbetsmiljö ; Miljöfrågor ; Miljöaspekter ; Modellering ; Dioxiner ; Spridningsberäkningar ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: