Årsrapport Framtida Ledning och Ledningsplatser 2021
Titel:
Årsrapport Framtida Ledning och Ledningsplatser 2021
Författare:
Johansson Björn JE ; Luotsinen Linus ; Herkevall Jonas ; Axell Erik ; Tolt Gustav ; Granåsen Magdalena
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
51 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
FOI-R--5243--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering / Ledning
Nyckelord:
Katastrofberedskap ; Försvaret ; Ledningsplatser ; Informationsförsörjning ; Lägesbild ; Extraordinära händelser
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: