Digitaliserade kriskommunikatörer
Titel:
Digitaliserade kriskommunikatörer
Författare:
Eriksson Mats
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
107 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-147-3
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1771 – juni 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Allmänt / Information / Media
Nyckelord:
Politik ; Krishantering ; Massmedia ; Forskning ; Masskommunikation ; Myndigheter ; Kriskommunikation
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: