Växtvärk : utmaningar med att personalförsörja det civila försvaret i fredstid
Titel:
Växtvärk : utmaningar med att personalförsörja det civila försvaret i fredstid
Författare:
Reichel Beatrice ; Olsson Matilda
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
64 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
FOI-R--5230--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Beredskap ; Civilförsvar ; Ekonomi ; Forskning ; Totalförsvaret ; Personaladministration ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: