Försörjningsberedskap på central nivå, åren 1915-1947 : en studie om det svenska totalförsvarets centralorgan för örsörjningsberedskap under 1900-talet
Titel:
Försörjningsberedskap på central nivå, åren 1915-1947 : en studie om det svenska totalförsvarets centralorgan för örsörjningsberedskap under 1900-talet
Författare:
Wedebrand Christoffer ; Ingemarsdotter Jenny
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
88 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
FOI-R--5172--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Beredskap ; Civilförsvar ; Samhället ; Samhällsplanering ; Krisberedskap ; Ekonomistyrning ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: