Klimatförändringarnas effekter på förekomsten av naturolyckor
Titel:
Klimatförändringarnas effekter på förekomsten av naturolyckor
Författare:
Alfredsson Cecilia
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
24 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-233-3
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1907 - januari 2022
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Beredskap ; Räddningstjänst ; Samhället ; Naturolyckor ; Klimatförändringar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: