Omställningar under coronapandemin : erfarenheter och lärdomar inför framtida kriser
Titel:
Omställningar under coronapandemin : erfarenheter och lärdomar inför framtida kriser
Författare:
Wedebrand Christoffer ; Reichel Beatrice ; Stenérus Dover Ann-Sofie
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
62 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
FOI-R--5247--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Smittsamma sjukdomar ; Civilförsvar ; Epidemier ; Ekonomi ; Medicin ; Forskning ; Mikrobiologi ; Smittskydd ; Krisberedskap ; Pandemier
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: