1. Så bidrar frivilliga till god beredskap : vägledning
Titel:
1. Så bidrar frivilliga till god beredskap : vägledning
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
10 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Vägledning för offentliga aktörers samverkan med frivilliga försvarsorganisation
Serie nr:
MSB1912 – reviderad julii 2022
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar / Civilt försvar
Nyckelord:
Civilförsvar ; Kommuner ; Myndigheter ; Frivilliga försvarsorganisationer ; Försvarsorganisation
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: