Hoten mot de digitala leveranskedjorna - 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten
Titel:
Hoten mot de digitala leveranskedjorna - 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
62 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-194-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1855 - november 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Beredskap ; Samhället ; Samhällsplanering ; IT-säkerhet ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Digitalisering ; Samhällsrisker ; Informationssamhället
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek