Lärdomar från inträffade vegetations-bränder under vinterhalvåret
Titel:
Lärdomar från inträffade vegetations-bränder under vinterhalvåret
Författare:
Vermina Lundström Frida ; Sjöström Johan
Utgivare:
Research Institutes of Sweden
Utgivningsår:
2017
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
29 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
RISE Rapport
Serie nr:
2017:44
Förlag:
Research Institutes of Sweden
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Skog
Nyckelord:
Temperatur ; Kyla ; Vindar ; Skogsbränder ; Snö ; Väderlek
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: