Toxic Gases from Fire in Electric Vehicles
Titel:
Toxic Gases from Fire in Electric Vehicles
Författare:
Willstrand Ola ; Bisschop Roeland ; Blomqvist Per ; Temple Alastair ; Anderson Johan
Utgivare:
Research Institutes of Sweden
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
240 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
RISE Rapport
Serie nr:
2020:19
Förlag:
Research Institutes of Sweden
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen / Kemikaliehantering
Nyckelord:
Elektricitet ; Räddningstjänst ; Risker ; Gaser ; Brandförsök ; Farliga ämnen ; Batterier
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: