RICS-el ger en säkrare energiförsörjning
Titel:
RICS-el ger en säkrare energiförsörjning
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1804
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Beredskap ; Samhället ; Forskning ; Samhällsplanering ; IT-säkerhet ; Elförsörjning ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Digitalisering ; Samhällsrisker ; Informationssamhället
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: