Stor vindsbrand i flerbostadshus Malmö 2007
Titel:
Stor vindsbrand i flerbostadshus Malmö 2007
Författare:
Skeppland Tommy ; Carlsson Christer ; Nilsson Bertil ; Greiff Henrik ; Olsson Peter ; Danielsson Sandra ; Kjell Torsten ; Winnberg Thomas
Utgivare:
Södertörns brandförsvarsförbund ; Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår:
20080304
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
35 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: