Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning : Redovisning av regeringsuppdrag enligt regeringsbeslut M2019/0124/Kl
Titel:
Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning : Redovisning av regeringsuppdrag enligt regeringsbeslut M2019/0124/Kl
Författare:
Utgivare:
Statens geotekniska institut ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
204 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Statens geotekniska institut
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Jordskred ; Ras ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Kartläggnng ; Översvämningar ; Erosion ; Klimatförändringar ; Hydrogeologi
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: