Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2020 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2021
Titel:
Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2020 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2021
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
40 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-140-4
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1756 – april 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Katastrofberedskap ; Krishantering ; Samhällsplanering ; Krisberedskap ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek