Brand i gäststuga på ö Karlshamn 2019
Titel:
Brand i gäststuga på ö Karlshamn 2019
Författare:
Kärvhag Magnus
Utgivare:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår:
20200317
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
8 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: