Brand- och rökspridning på stödboende Stockholm 2020
Titel:
Brand- och rökspridning på stödboende Stockholm 2020
Författare:
Petersen Robert
Utgivare:
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår:
20201218
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
7 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: