Att lära effektivt av test- och försöksverksamhet på 2020-talet : Hur ser "den nya given" ut? Panelsamtal
Titel:
Att lära effektivt av test- och försöksverksamhet på 2020-talet : Hur ser "den nya given" ut? Panelsamtal
Författare:
Klasén Lena ; Axelsson Håkan ; Berlin Jesper ; Planstedt Tomas
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
66 min.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Framtidsfrågor ; Insatsplanering ; Metodik ; Samhällsplanering ; Räddningsinsatser
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: