Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, It
Titel:
Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, It
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
23 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-097-1
ISSN nummer:
Serie:
Handbok i kommunal krisberedskap
Serie nr:
MSB1682
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar / Civilt försvar
Nyckelord:
Beredskap ; Samarbete ; Kommuner ; Krishantering ; Ledning och organisation ; Informationsteknik ; Samhällsplanering ; Lägesbild ; Krisberedskap ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: