Kön och tradition i sotaryrket - en översikt av kvinnors inträde i en mansdominerad bransch
Titel:
Kön och tradition i sotaryrket - en översikt av kvinnors inträde i en mansdominerad bransch
Författare:
Overud Johanna
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
26 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Umeå universitet
Klassificering:
Räddningstjänst
Nyckelord:
Risker ; Historia ; Sotning ; Arbetsmiljö ; Hälsa ; Jämställdhet ; Kvinnor ; Genus
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: