Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020 : en bakgrundsbeskrivning
Titel:
Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020 : en bakgrundsbeskrivning
Författare:
Mårtensson Ola ; Lindqvist Annika
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
32 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-076-6
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1632
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Beteendevetenskap / Sociologi / Könsrollsfrågor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Arbete ; Jämställdhet ; Forskningsöversikter ; Mångfald på arbetsplatsen
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: