Jämförande studie avseende metoder för direktvisande indikering av fluoridjoner i samband med brand
Titel:
Jämförande studie avseende metoder för direktvisande indikering av fluoridjoner i samband med brand
Författare:
Egardt Erik
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
26 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-095-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1680 - januari 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Räddningskemi
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Kemikalier ; Andningsskydd ; Kemikaliehantering ; Räddningskemi ; CBRNE ; Skyddsutrustning
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: