Fysisk planering i ett varmare klimat : En fallstudie för Stockholm
Titel:
Fysisk planering i ett varmare klimat : En fallstudie för Stockholm
Författare:
Segersson David ; Amorim Jorge H
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
30 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-093-3
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1679 - december 2020
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Naturolyckor ; Geografiska informationssystem ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Översvämningar ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek