BALEX DELTA 2018: Main Exercise Evaluation
Titel:
BALEX DELTA 2018: Main Exercise Evaluation
Författare:
Eriksson Pär
Utgivare:
HELCOM
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
110 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
HELCOM
Klassificering:
Särskilda risker / Oljeskadeskydd
Nyckelord:
Miljöskydd ; Naturolyckor ; Oljeutsläpp ; Oljeskadeskydd ; Miljöskador ; Vattenföroreningar ; Oljeberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: