Uppföljning efter oljesanering : manual för MSB
Titel:
Uppföljning efter oljesanering : manual för MSB
Författare:
Fejes Jonas ; Tegeback Annika ; Odén Hanna
Utgivare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Utgivningsår:
2011
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
9 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
IVL-Rapport
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Särskilda risker / Oljeskadeskydd
Nyckelord:
Sanering ; Olja ; Oljesanering ; Miljöaspekter ; Oljeskadeskydd
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: