Full City : miljöuppföljning av saneringsinsats
Titel:
Full City : miljöuppföljning av saneringsinsats
Författare:
Tegeback Annika ; Fejes Jonas
Utgivare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Utgivningsår:
2010
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
16 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
IVL-Rapport
Serie nr:
U2723
Förlag:
Klassificering:
Särskilda risker / Oljeskadeskydd
Nyckelord:
Sanering ; Olja ; Oljesanering ; Miljöaspekter ; Oljeskadeskydd
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: