Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
Titel:
Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
Författare:
Lindbom Hanna ; Hassel Henrik ; Tehler Henrik
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2017
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
72 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-742-2
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1095
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Riskanalys ; Samarbete ; Civilförsvar ; Forskning ; Länsstyrelser ; Civil beredskap ; Lägesbild ; Ledningssystem ; Krisberedskap ; Extraordinära händelser
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek