Flyktingkrisen 2015 : Mediernas bevakning och allmänhetens åsikter
Titel:
Flyktingkrisen 2015 : Mediernas bevakning och allmänhetens åsikter
Författare:
Ghersetti Marina ; Odén Tomas
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
86 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-860-3
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1256
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Allmänt / Information
Nyckelord:
Massmedia ; Kommunikation ; Journalistik
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: