Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet : handbok
Titel:
Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet : handbok
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
90 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-045-2
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1589
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen / Övrigt
Nyckelord:
Gaser ; Lagstiftning ; Brandfarliga vätskor ; Farliga ämnen ; Brandfarliga varor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek