Räddningstjänsten i krig : en studie av räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap
Titel:
Räddningstjänsten i krig : en studie av räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap
Författare:
Petersson Anton
Utgivare:
Lunds universitet
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
39 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Lunds universitet
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Beredskap ; Räddningstjänst ; Krig ; Civilförsvar ; Kommuner ; Civilplikt ; Höjd beredskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: