Kvittblivning av oljeförorenat strandmaterial : En översiktlig miljöbedömning av några olika metoder
Titel:
Kvittblivning av oljeförorenat strandmaterial : En översiktlig miljöbedömning av några olika metoder
Författare:
Fejes Jonas
Utgivare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Utgivningsår:
20011231
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
21 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Särskilda risker / Oljeskadeskydd
Nyckelord:
Sanering ; Olja ; Oljesanering ; Miljöaspekter ; Oljeskadeskydd ; Oljeberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: