Elektriska fordon och räddning : en inhämtning av erfarenheter från fältet och rekommenderade arbetssätt
Titel:
Elektriska fordon och räddning : en inhämtning av erfarenheter från fältet och rekommenderade arbetssätt
Författare:
Lindkvist Mats
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
87 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-29-2
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1533
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Trafik / Väg
Nyckelord:
Elektricitet ; Räddningstjänst ; Risker ; Utbildning ; Trafikolyckor ; Farliga ämnen ; Insatskort
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: