Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region
Titel:
Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer : rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region
Författare:
Lönnqvist Susanna
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
13 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1484
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Beteendevetenskap / Pedagogik / Utbildning
Nyckelord:
Utbildning ; Forskning ; Träning ; Pedagogik ; Återkoppling ; Övningar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: