Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Titel:
Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Författare:
Utgivare:
Livsmedelsverket ; Svenska kraftnät ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ; Säkerhetspolisen
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
4 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1468
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Industri ; Företag ; IT-säkerhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: