Elfel i kyl-frys orsakade villabrand Trollhättan 2017
Titel:
Elfel i kyl-frys orsakade villabrand Trollhättan 2017
Författare:
Grönros Peter ; Gustafsson Peter ; Green Markus
Utgivare:
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Utgivningsår:
20180517
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
8 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: