Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle, förstudie
Titel:
Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle, förstudie
Författare:
Jaldell Henrik
Utgivare:
Karlstads Universitet ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
150 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-971-6
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1443
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Insatsplanering ; Samhällsplanering ; Kostnadseffektivitet ; Räddningsinsatser
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: