Synliggjorda risker – en språngbräda till ökad trygghet
Titel:
Synliggjorda risker – en språngbräda till ökad trygghet
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1439
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering
Nyckelord:
Riskanalys ; Riskhantering ; Informationsteknik ; Forsknings- och utvecklingsverksamhet ; Transporter ; Geografiska informationssystem
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: