Kunskapsbehov för ett totalförsvar i förändring
Titel:
Kunskapsbehov för ett totalförsvar i förändring
Författare:
Ingemarsdotter Jenny ; Jonsson Daniel
Utgivare:
Försvarshögskolan ; CRISMART
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
25 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
FOI-R--4770--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Samarbete ; Försvaret ; Totalförsvaret ; Civil beredskap ; Lägesbild ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: