Brandskydd vid skördearbete i jordbruket
Titel:
Brandskydd vid skördearbete i jordbruket
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1427 – augusti 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Lantbruk
Nyckelord:
Bränder ; Skogsbränder ; Lantbruk ; Förebyggande
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: