Strategisk utblick 8 : Totalförsvarets tillväxt –  utmaningar och möjligheter
Titel:
Strategisk utblick 8 : Totalförsvarets tillväxt – utmaningar och möjligheter
Författare:
Trané Camilla [red]
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
108 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1560-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
FOI-R--4773--SE
Förlag:
Försvarets forskningsanstalt
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Samarbete ; Länsstyrelser ; Lägesbild ; Ledningssystem ; Krisberedskap ; Övningar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: