Vägledning i skogsbrandsläckning
Titel:
Vägledning i skogsbrandsläckning
Författare:
Hansen Rickard
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
201905
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
94 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
978-91-7383-930
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1366 - maj 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Skog
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Brandrisker ; Skogsbränder ; Skogsbrandsläckning
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: