Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning
Titel:
Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning
Författare:
Johansson Nils
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
16 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1389 – April 2019
Förlag:
Sv. managementgruppen
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandförlopp
Nyckelord:
Förbränning ; Bränder ; Brandsäkerhet ; Brandsläckning ; Brandskydd ; Brandgaser
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: