Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning
Titel:
Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning
Författare:
Lennquist Montán Kristina
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
48 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-938-9
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB 1377 – April 2019
Förlag:
Sv. managementgruppen
Klassificering:
Räddningstjänst / Organisation / Samverkan
Nyckelord:
Beredskap ; Akutvård ; Räddningstjänst ; Krishantering ; Ledning och organisation ; Terrorism ; Lägesbild
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek