Smoke alarm efficiency : waking sleeping occupants, study
Titel:
Smoke alarm efficiency : waking sleeping occupants, study
Författare:
Storesund Karolina ; Glansberg Karin
Utgivare:
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
28 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-905-1
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1332 - February 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande
Nyckelord:
Tester ; Brandvarnare ; Joniserande strålning ; Byggnadstekniskt brandskydd
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek