Analyser av krisescenarioer 2019
Titel:
Analyser av krisescenarioer 2019
Författare:
Utgivare:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
228 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-82-7768-472-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Katastrofberedskap ; Risker ; Krishantering ; Samhällsplanering ; Krisberedskap ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek