Monitorerings- och övervakningssystem: en kategorisering och översikt av IDS-teknik inom ICS
Titel:
Monitorerings- och övervakningssystem: en kategorisering och översikt av IDS-teknik inom ICS
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1344 – januari 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Allmänt / Information / Informationsteknik
Nyckelord:
Industri ; Internet ; IT-säkerhet ; Säkerhetsaspekter ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: